استفاده از دستور poly و Intersecting Poly برای انتخاب موضوعات در ETABS 2015

38

استفاده از دستور poly و Intersecting Poly برای انتخاب موضوعات در ETABS 2015

در این فیلم نحوه استفاده از دستور poly و Intersecting Poly برای انتخاب موضوعات در ETABS 2015 آموزش داده شده است.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه