تغییر جهت محور 1 در ETABS 2016 جهت اصلاح جهت قرار گیری مقاطع غیرمنشوری

01:14

تغییر جهت محور 1 در ETABS 2016 جهت اصلاح جهت قرار گیری مقاطع غیرمنشوری

node_13135-video_2017-02-02_18-06-41_vp8.webmدر این فیلم در خصوص تغییر جهت محور 1 در ETABS 2016 جهت اصلاح جهت قرار گیری مقاطع غیرمنشوری بحث می شود.

این فیلم توسط دکتر مهدی علیرضایی تهیه شده است.

این فیلم توسط جناب دکتر مهدی علیرضایی اختصاصی جهت انتشار در وبسایت 808 ارسال گردیده است.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه