حل چند مثال از کابل‌ها با SAP2000

09:41

حل چند مثال از کابل‌ها با SAP2000

این فیلم با کسب اجازه از استاد گرامی جناب دکتر تابش پور (مدرس) از طریق وب سایت شخصی ایشان (دستنامه) جهت استفاده کلیه علاقه مندان و مهندسان عمران کشور در این وبسایت بارگذاری شده است. شما می توانید فایل PDF مربوطه را از اینجا  دانلود کنید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم