فیلم آموزشی جوشکاری لوله با الکترود دستی با تکنیک جوشکاری رو به پایین به همراه ذکر کلیه نکات اجرایی توسط wyattt swiam

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم