فیلم مقدمه ای بر طراحی ديوارهای برشی در ETABS

مدل: Baji-DivarBoreshi

فیلم مقدمه ای بر طراحی ديوارهای برشی در ETABS

مدرس: حسن باجی

مدت زمان فیلم: ۰۲:۴۴:۵۵

حجم فیلم: ۶۱۳ مگابایت

تهیه شده در: دی ماه ۹۷

نحوه خرید: دانلودی یا پستی (انتخابی)

مطالب مرتبط:

قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم مقدمه ای بر طراحی ديوارهای برشی در ETABS