روش اجزای محدود، Finite Element Method

روش اجزای محدود، Finite Element Method

روش اجزای محدود، Finite Element Method

روش اجزای محدود ( FEM)، که گاهی اوقات آنالیز اجزای محدود نیز نامیده می‌شود، تکنیک محاسباتی است که برای بدست آوردن حل تقریبی مسائل مقدار مرزی، در مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به زبان ساده، مسئله مقدار مرزی یک مسئله ریاضیاتی است که در آن یک یا چند متغیر مستقل وجود دارد که می‌بایست یک معادله دیفرانسیل را در هر نقطه‌ای از دامنه‌ی متغیر‌های مستقل ارضا کند و شرایط مشخصی را نیز در مرز ارضا کند.

مسائل مقدار مرزی در بر خی موارد مسائل میدانی نیز نامیده می‌شود. بسته به نوع مسئله فیزیکی که می‌خواهد حل شود، متغیر‌های میدان ممکن است شامل جابه‌جایی فیزیکی، دما، شار حراراتی و سرعت سیال باشد که البته ما در اینجا به تعداد کمی از آنها اشاره کردیم.

امروزه روش‌های اجزاء محدود به طور گسترده‌ای در تحلیل‌های مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توان انتظار داشت که این کاربرد در سال‌های آینده به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یابد. این روش در تحلیل جامدات، تحلیل سازه‌ها، انتقال حرارت، سیالات و به عبارتی در کلیه زمینه‌های تحلیل مهندسی مورد استافده قرار می‌گیرد.

روش اجزای محدود در مهندسی، ابتدا بر اساس یک مبنای فیزیکی برای تحلیل مسائل در مکانیک سازه‌ای ایجاد شد. با این حال خیلی زود مشخص شد که این روش می‌تواند به همان میزان در حل رده‌های دیگری از مسائل به کار رود. باید توجه داشت، در هر تحلیل همواره یک مدل ریاضی از مسئله فیزیکی انتخاب شده و حل می‌شود. روش اجزای محدود برای حل مدل‌های ریاضی بسیار پیچیده به کار گرفته می‌شود.

محصول

روش اجزای محدود مرزی مقیاس‌شده(مترجم: دکتر ساسان محاسب)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجزاء محدود
زلزله
کتاب های ویژه
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
روش اجزاء محدود
قیمت: 46,000 تومان
46,000 تومان
کاتالوگ: 
عمران
اجزاء محدود
اجزای محدود برای تحلیل سازه ها
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
اجزاء محدود
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
روش های اجزای محدود (جلد اول)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 52,000 تومان
52,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجزاء محدود
کتاب های ویژه
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
دینامیک و ارتعاشات سازه‌ها، اجزای محدود و ANSYS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 110,000 تومان
110,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
روش های اجزای محدود(جلد دوم)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 55,000 تومان
55,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجزاء محدود
کتاب های ویژه
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
کتاب کدهای MATLAB برای تحلیل به روش اجزای محدود
قیمت: 13,500 تومان
13,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجزاء محدود
سیمای دانش
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
کتاب تحلیل اجزای محدود و بهینه‌سازی مدل با استفاده از ABAQUS and MATLAB
قیمت: 44,000 تومان
44,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
اجزاء محدود
علم عمران
آموزش نرم افزار
کتاب مقدمه ای بر روش اجزاء محدود
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجزاء محدود
سیمای دانش
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
حل المسائل المان محدود
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجزاء محدود
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سازه هیدرولیکی
سایر
کمک آموزشی
دینامیک و ارتعاشات سازه‌ها، اجزای محدود ANSYS
قیمت: 110,000 تومان
110,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجزاء محدود
فدک ایساتیس
دانشگاهی (رفرنس)
آموزش نرم افزار
اجزای مرزی تئوری و کاربردها
قیمت: 95,000 تومان
950,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجزاء محدود
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
ورکشاپ برنامه نویسی حرفه ای با نرم افزار EXCEL در طراحی المانهای سازه ای
فروشگاه
temp
قیمت: 281,250 تومان
281,250 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کتاب آموزش شبیه‌سازی فرایندهای شکل دهی با نرم‌افزار المان محدود DEFORM
قیمت: 140,000 تومان
140,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نوآور
آموزش نرم افزار
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
کتاب مرجع کاربردی تئوری اجزا محدود با کدنویسی متلب «آموزش کاربردی متلب، انسیس و آباکوس»
قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجزاء محدود
نوآور
کمک آموزشی
کتاب راهنمای مسائل روش اجزای محدود لوگان
قیمت: 115,000 تومان
115,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجزاء محدود
سیمای دانش
کمک آموزشی
کتاب روش های المان محدود ایزوژئومتری سلسله مراتبی تطبیقی
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
سایر
کمک آموزشی
روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
اجزاء محدود
دانشگاه تهران
کمک آموزشی
تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه به کمک روش اجزاء محدود
قیمت: 7,500 تومان
7,500 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
بتن و سازه های بتنی
اجزاء محدود
سایر
فیلم ورکشاپ روش اجزا محدود در سازه و ژئوتکنیک
قیمت: 22,500 تومان
22,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
نرم افزار DIANA FEA
قیمت: 153,000,000 تومان
153,000,000 تومان
کاتالوگ: 
نرم افزار
عمران
سازه
اجزاء محدود
زلزله
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سایر
فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار آباکوس
قیمت: 22,500 تومان
22,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
امیر کبیر
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
فیلم آموزش نرم افزار المان محدود آباکوس سازه مقدماتی تا پیشرفته
فروشگاه
قیمت: 1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
مهندسی حرفه ای
سازه
زلزله
خاک و پی(ژئوتکنیک)
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
پکیج فیلم آموزش نرم افزار اجزای محدود ABAQUS با کاربرد در مهندسی سازه
قیمت: 3,836,250 تومان
3,836,250 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
مهندسی حرفه ای
سازه
زلزله
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
پیشنهاد ویژه 808

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
0 پاسخ
مدلسازی بتن فوق توانمند UHPC در برنامه های اجزای محدود
سلام وقت بخیر کدوم برنامه اجزای محدود برای بررسی رفتار برشی تیر بتنی uhpc میتونه خوب باشه و در این زمینه آموزشی وجود داره ؟ یا کسی که بتونه راهنمایی کنه
عکس کاربر
1 پاسخ
مدلسازی خاموت مارپیچ در آباکوس
سلام وقت بخیر، برای مدلسازی یک تیر بتنی گرد شکل نیاز به تعریف خاموت به صورت مارپیچ می باشم، لطفا راهنمایی بفرمایید.
عکس کاربر
1 پاسخ
درخواست راهنمایی در خصوص برنامه infoCad
با درود پروژه طراحی و محاسبه از روش FEM با برنامه infoCad دارم از هرگونه همکاری وپیشنهاد استقبال میشه سپاس رنجبر

مشاوران این تخصص

#: 12
عکس‌های tiam
تیام شیرزادی
نقش‌ها: Vip, مشاور, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 6 ماه
#: 11
عکس‌های Amirhossein Najafi
امیرحسین نجفی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 8 سال 4 ماه
#: 10
عکس‌های mbahirai
محمد بحیرایی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 10 ماه
#: 9
عکس‌های ahmadrahmati
احمد رحمتی علایی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 9 ماه
#: 8
نوید حسینی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 4 ماه
#: 7
عکس‌های Ali Sadrara
علی صدرآراء
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 8 ماه
#: 6
امیر حسن پور
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 8 ماه
#: 5
عکس‌های Hamid M. Garfamy
حمید محمدی گرفمی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 3 ماه
#: 4
عکس‌های ImanNakhaei
ایمان نخعی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 3 ماه
#: 3
عکس‌های PAzhir
پرهام آژیر
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 3 هفته
#: 2
زهره ولدی
نقش‌ها: مشاور, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 11 ماه
#: 1
عکس‌های mehdi.eft
مهدی افتخاری
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 5 ماه

کاربران

اشتراک در RSS - روش اجزای محدود، Finite Element Method