فیلم ورکشاپ روش اجزا محدود در سازه و ژئوتکنیک

مدل: S13-15

فیلم ورکشاپ روش اجزا محدود در سازه و ژئوتکنیک

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم ورکشاپ روش اجزا محدود در سازه و ژئوتکنیک