21276
05:59

کارکرد سدها در ایران چیست؟

در این فیلم صحبت های علی  ناظمی، استاد عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا را می شنوید.

منبع

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808