خورشید در تکنولوژی زندگی امروز

48:15

خورشید در تکنولوژی زندگی امروز

رو به اتمام بودن انرژی های تجدیدناپذیر یا همان سوخت های فسیلی انسان را برآن داشت تا با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر فصلی تازه را در تکنولوژی امروزه بوجود آورد. در این ویدئو از نحوه تبدیل نور خورشید به انرژی الکتریکی تا تکنولوژی های جدید امروزه از این فناوری را به همراه مصاحبه با دکتر وحید قبادیان (محقق و استاد دانشگاه) و مهندس مجتبی سیادت (مدیرعامل شرکت سولار گرین لند) ببینید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم