19937
17:21

فیلم همایش انقلاب در صنعت ساخت و ساز با BIM؛ قسمت چهارم

سخنران: مجتبی اردشیرلاریجانی

موضوع سخنرانی:

  • بررسی عملكرد سازه‌ای بيم (مدل واقع‌گرايانه، مديريت پروژه، مديريت ريسک، مديريت حمل و نقل، توالی نصب و حمل قطعات، نمايش پيشرفت پروژه در بازه‌های زمانی خاص، مديريت استراتژیک پروژه)

 مطالب مرتبط:

playlist

پکیج استثنایی 808