19930
40:14

فیلم همایش انقلاب در صنعت ساخت و ساز با BIM؛ قسمت اول

سخنران: سعید خلیلی قمی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت از دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)

موضوع سخنرانی:

  • لزوم تغییر رویکرد طراحی، ساخت و ... از روش‌های متداول به BIM و مبنا و تفاوت‌های عمده بین آنها
  • انقلاب در صنعت ساخت و ساز با BIM
  • وضعیت پروژه‌های عمرانی در سطح دنیا
  • کاربردهای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در چرخه حیات پروژه
  • اثرات متقابل تغییرات پروژه بر فرایندهای سنتی و BIM

مطالب مرتبط:

playlist

پکیج استثنایی 808