19050
1:48:51

وبینار مدل سازی حوزه آبریز با استفاده از HSPF

این وبینار در تاریخ 21 سپتامبر 2016 توسط آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا برگزار شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808