18534
34:10

آموزش تحلیل پوش آور- پارت 1

در این فیلم به معرفی تحلیل پوش آور،محدودیت ها، آموزش آنالیز مودال، آموزش تحلیل طیفی و کنترل های مربوطه پرداخته می شود.

منبع

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808