18534
34:10

آموزش تحلیل پوش آور- پارت 1

در این فیلم به معرفی تحلیل پوش آور،محدودیت ها، آموزش آنالیز مودال، آموزش تحلیل طیفی و کنترل های مربوطه پرداخته می شود.

منبع

مطالب مرتبط:

فیلم ورکشاپ تشریح دلایل استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) نسبت به تحلیل های خطی 

 

پکیج آموزش تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) برای سازه های بتنی

پکیج استثنایی 808