18563
28:59

آموزش تحلیل پوش آور- پارت 3

در این فیلم به بیان رفتار غیر خطی مصالح و سطوح عملکرد و روش های مختلف تعریف رفتار غیر خطی برای مصالح و... پرداخته می شود.

منبع

مطالب مرتبط:

فیلم ورکشاپ تشریح دلایل استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) نسبت به تحلیل های خطی 

 

پکیج آموزش تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) برای سازه های بتنی

پکیج استثنایی 808