15780
1:19:57

انواع قرار دادهای ساخت

در این ویدئو چارلز جیمرسون، متخصص و کارشناس حقوق ساخت، در مورد انواع قراردادهای ساخت و مفاد و شرایط اصلی هر یک از انها به سخنرانی می پردازد. این سخنرانی بر تجزیه و تحلیل مفاد اصلی قراردادها، نظیر حیطه کار، تفسیر اسناد قراردادی/ترتیب تقدم، پرداخت، جبران خسارات، عدم خسارت در قبال تاخیر، حل و فصل اختلافات و دستمزد وکلا تمرکز دارد.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808