15209
04:07

میراگر اصطکاکی تولیدی شرکت OILES برای مقابله با زلزله در سازه ها

در این فیلم با میراگر اصطکاکی تولیدی شرکت OILES برای مقابله با زلزله در سازه ها، آشنا می شوید.در تمامی سطوح لغزنده از پد استفاده شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808