15280
09:51

تست میراگر LRB محصول شرکت OILES

در این فیلم نحوه تست ایزولاتور LRB  ساخته شرکت OILES را مشاهده خواهید کرد.

منبع

پکیج استثنایی 808