24754
05:58

بحران آب، تغییرات اقلیمی و جنگ داخلی سوریه (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه 808)

از زمان آغاز اعتراضات در مارس 2011، درگیری ها شدت گرفته و به یکی از بدترین موارد در دهه های اخیر تبدیل شده استدرگیری ها باعث شده که تا امروز  تقریبا نیمی از مردم خانه های خود را ترک کننددلایل مستقیم بحران سوریه مربوط به نارضایتی مردم از رژیم مستبد بشار اسد استبرای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

منبع 

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است. (مترجم: نیکزاد نودهی )

اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808