14360
21:53

آموزش نرم افزار OpenSees - قسمت اول

در این ویدیو، اموزش نرم افزار OpenSees توسط دکتر سیدعلیرضا جلالی ارائه می شود.

برای شرکت در دوره حضوری آموزش Opensees دکتر جلالی می توانید از این صفحه ثبت نام کنید.

پکیج استثنایی 808