3294
28:40

سمینار طراحی عملکردی با نرم افزار PERFORM 3D سخنرانی پروفسور Graham Powell بخش 3-1

سمنار طراحی عملکردی6 ساعته پروفسور Graham Powell استاد بازنشسته دانشگاه برکلی آمریکا و برنامه نویس برنامه معروف DRAIN و PERFORM 3D در شرکت CSI که در سال 2007 برگذار گردیده و نکات بارزی را در رابطه طراحی عملکردی از تئوری تا اجرا تدریس می نمایند. این ویدیو توسط پروفسور Ashraf Habibullah به گروه 808 در آخرین سمینار طراحی عملکردی 2015 در استانبول ترکیه اعطاء گردید و گروه 808 آنرا در اختیار دوستاران طراحی عملکردی قرار داده است. سمنار مذکور در 6 ساعت در رابطه تا تحلیل های غیر خطی، طراحی عملکردی سازه ها بحث و گفت و گو می نماید. این سمنار از 4 بخش و جمعاً 15 قسمت تشکیل شده است که در انتهای هر بخش قسمت پرسش و پاسخ از پروفسور پاوول می باشد.

قسمت اول که در 4 قسمت می باشد، بر کلیات طراحی و فرضیات طراحی عملکردی و مرور روش های موجود برای تحلیل سازه ها می باشد.

قسمت دوم که در 4 قسمت می باشد، بر سازه های قابی (Frame Structures) همراه با کاربرد آن در نرم افزار تحلیل غیرخطی PERFORM 3D پرداخته و مسائل آن تشریح می گردد.

قسمت سوم که در 4 قسمت می باشد، بر تحلیل و طراحی یک ساختمان با دیوار برشی بتنی (Shear Walls) همراه با کاربرد آن در نرم افزار تحلیل غیرخطی PERFORM 3D پرداخته و مسائل آن تشریح می گردد.

قسمت چهارم که در 3 قسمت می باشد، بر تحلیل غیرخطی سازه ها در PERFORM 3D پرداخته و مسائل آن تشریح می گردد.

به اجمال می توان نکات برجسته این سمینار با ارزش بین المللی را در موارد زیر نام برد:

1- ارزیابی کاربردی با استفاده از تحلیل پوش آور (Pushover) استاتیکی

2- ارزیابی کاربردی با استفاده از تحلیل پوش آور (Pushover) دینامیکی غیرخطی.

3- حلقه های هیسترتیک و چرخه های زوال انرژی.

4- مدل های غیر خطی فولاد، بتن ، قابها و دیوارهای برشی بتنی

5- سطح مقطع های فیبری، لینک های اتصال، نواحی پانلی و مهاربندها.

6- ضوابط و راهنمایی های آینن نامه ارزیابی و بسازی لرزه ها ASCE41 و FEMA 356

7- مثال های کاربردی موراد مذکور در نرم افزار PERFORM 3D شرکت CSI.

توضیحات بیشتر در رابطه با پروفسور پاوول:

Graham Powell is Professor Emeritus of Structural Engineering at the University of California at Berkeley. Over his career, Professor Powell has developed, or supervised the development of, several computer programs that have been used widely in research and industry. He currently works as a consultant to Computers and Structures Inc., developing and supporting the CSI PERFORM computer program.

پکیج استثنایی 808