اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران، فلسفه و مبانی فناوری های نوین لرزه ای دکتر نعمت حسنی