انیمیشنی فوق العاده از کاربرد سازه های فضاکار در دهانه بزرگ مانند آشیانه ها، سوله ها، سالن های ورزشی و ...

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم