تنش برشی و خمش در تیرها (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

07:18

تنش برشی و خمش در تیرها (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

بارگذاری و نوع تکیه گاه ها و طول تیر همگی بر برش و لنگر آن تاثیر گذارند. لذا با حرکت روی یک تیر برش و لنگر تغییر می کنند و از نوع تکیه گاه، بارها و طول تاثیر می پذیرند. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

منبع 

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.

اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...