ماجرای آب: قسمت دوازدهم (مدیریت و نگهداری سدها)

08:04

ماجرای آب: قسمت دوازدهم (مدیریت و نگهداری سدها)

این توضیحات توسط حامد مفتخری رستم خانی از دانشگاه آلاباما آمریکا ارائه شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم