تعاونی انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی (کامسی) - بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

09:14

تعاونی انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی (کامسی) - بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

مصاحبه اختصاصی موسسه ۸۰۸ در غرفه تعاونی انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی (کامسی) - نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تعاونی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور یا کامسی، انجمن صنفی متشکل از ۵۰ شرکت و کارخانه تولیدکننده و فعال در صنعت فولاد و ساخت سازه های فولادی می باشد که در جهت توسعه زیرساختهای کشور فعالیت می کنند. هدف از ایجاد این تعاونی، ساماندهی این صنعت خاص و ایجاد بستری برای گسترش همکاری جهت توسعه کشور بوده است، و از آنجا که این صنعت رابطه ی مستقیمی با جان انسان ها دارد، این همکاری به منظور توسعه و ارتقا، اهمیت بیشتری پیدا می کند. بدلیل عدم توانایی دولت در کنترل و نظارت در تمام بخشهای کشور، این تعاونی شکل گرفته و با نظارت بر صنعت فولاد و سازه های فولادی، این مهم را به انجام رسانیده است.

از دیگر اهداف این تشکل، ایجاد گروهی از شرکتهای بزرگ و کوچک بوده است که منابع و دانش فنی خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته تا نهایتا هزینه ها کاهش یافته و بتوان به کشورهای همسایه و در بلندمدت، به کشورهای فراهمسایه، خدمات مربوط به حوزه فولاد ارائه داد. از آنجایی که هیچ یک شرکتی ظرفیت و توانایی ارائه این خدمات را در کشور به تنهایی ندارد، اهمیت شکلگیری این تشکل برجسته تر می شود.

مطالب مرتبط

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...