امنیت زیست محیطی در خاورمیانه (با سخنرانی کاوه مدنی)

58:21

امنیت زیست محیطی در خاورمیانه (با سخنرانی کاوه مدنی)

منطقه خاورمیانه با چالش های زیادی از جمله رکود اقتصادی روبرو است. تشدید این چالش ها منجر به تخریب محیط زیست، کمبود منابع آبی و تغییرات اقلیمی می شود. هر چه دما و جمعیت افزایش یابد به همان مقدار منابع آبی محدودتر می شود. تغییرات اقلیمی باعث خشک تر شدن بعضی نقاط و مرطوب تر شدن نقاط دیگر می شود که پیامد آن را می توان افزایش مهاجرت دانست. به عنوان مثال با افزایش بارش ها در یک منطقه اختمال وقوع سیل و خشکسالی افزایش می یابد. 

در همین راستا شورای آتلانتیک در ماه آپریل 2019 نشستی با حضور کاوه مدنی، پیتر گلیک و کیتلین ورل برگزار کرده است.

منبع

مطالب مرتبط:

رادیو 808: شماره 75- مصاحبه با دکتر کاوه مدنی ،استاد مدیریت آب و محیط زیست امپریال کالج لندن