پیغام هشدار

You are not authorized to view who bought that item. Please contact your site or shop administrator

دوره چگونه مهندسین عمران در موقعیت شغلی نقشه کشی استخدام شوند؛ جلسه اول

1:37:08

دوره چگونه مهندسین عمران در موقعیت شغلی نقشه کشی استخدام شوند؛ جلسه اول

اگر قصد یافتن شغلی دارید دوره چگونگی استخدام در موقعیت شغلی نقشه کشی صنعتی برای شماست تا به بهترین نحو بتوانید در شرکت های معتبر استخدام شوید. «دوره چگونه مهندسین عمران در موقعیت شغلی نقشه‌کشی استخدام شوند؟» شما رو با نحوه نقشه‌کشی صنعتی آشنا می‌کند و شما در انتهای این کارگاه توانایی ترسیم انواع قطعات صنعتی را خواهید داشت و در شرکت‌های معتبر استخدام خواهید شد.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم