دوره چگونه مهندسین عمران در موقعیت شغلی نقشه کشی استخدام شوند؛ جلسه اول

1:37:08

دوره چگونه مهندسین عمران در موقعیت شغلی نقشه کشی استخدام شوند؛ جلسه اول

اگر قصد یافتن شغلی دارید دوره چگونگی استخدام در موقعیت شغلی نقشه کشی صنعتی برای شماست تا به بهترین نحو بتوانید در شرکت های معتبر استخدام شوید. «دوره چگونه مهندسین عمران در موقعیت شغلی نقشه‌کشی استخدام شوند؟» شما رو با نحوه نقشه‌کشی صنعتی آشنا می‌کند و شما در انتهای این کارگاه توانایی ترسیم انواع قطعات صنعتی را خواهید داشت و در شرکت‌های معتبر استخدام خواهید شد.