گفت و گوی دیوید فرانسیس با رادیو پادکست ConTechCrew درباره طرح های آینده، واقعیت مجازی و BIM360

1:13:03

گفت و گوی دیوید فرانسیس با رادیو پادکست ConTechCrew درباره طرح های آینده، واقعیت مجازی و BIM360

در این پادکست گفت و گوی دیوید فرانسیس،‌ مدیر ارشد بخش فناوری شرکت ICT Tracker درباره طرح های آینده، واقعیت مجازی و BIM360 می شنوید.

سخنران: David Francis

منبع

مطلب مرتبط:

وبینار ترندهای حوزه تکنولوژی های ساخت (با تمرکز بر بیم)

Free Webinar:  Construction technology trends with focus on BIM

by:  David Francis of ICTTracker

Date: Friday  June 21th ,  10:30 - 12:30 AM (PST)

register link

 

Organizer: ED808

وبینار ترندهای حوزه تکنولوژی های ساخت (با تمرکز بر بیم)