سه لایه نورپردازی در هر خانه برای بهترین عملکرد و زیبایی

01:35

سه لایه نورپردازی در هر خانه برای بهترین عملکرد و زیبایی

این ویدیوی کوتاه و جالب به سه لایه نورپردازی مورد نیاز در هر فضای خانه می پردازد: نور عمومی، نور فضای کار و نور تاکیدی.

منبع