فیلم ورکشاپ رایگان آنلاین 3D MAX

1:21:00

فیلم ورکشاپ رایگان آنلاین 3D MAX

 این ورکشاپ در روز پنچ شنبه 8 مهر ماه 95  با تدریس خانم مهندس عروجی به صورت آنلاین در موسسه 808  برگزار گردید. علاقه مندان به تهیه فیلم باقی جلسات این دوره میتوانند از این صفحات در دو بخش اول و دوم این دوره آموزشی ثبت نام بفرمایند: