انتخاب لوستر مناسب برای فضاهای خانه

01:42

انتخاب لوستر مناسب برای فضاهای خانه

در این ویدیوی کوتاه به مهمترین نکات برای انتخاب لوستر می پردازیم: چه فضاهایی به لوستر احتیاج دارند؟ ابعاد و ارتفاع مناسب لوستر تا کف چه مقدار است؟ خوب است این ویدیو را با هم ببینیم.

منبع