انیمیشنی از عکس العمل سه نوع متفاوت خاک بستر در برابر امواج زلزله

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم