دینامیک خاک، Soil Dynamics

دینامیک خاک، Soil Dynamics

دینامیک خاک، Soil Dynamics

در اکثر موارد طراحی‌های ژئوتکنیکی و فونداسیون بر اساس رفتار خاک تحت تاثیر بار استاتیکی است.

اما برای سازه‌های مهم، طراح باید توانایی تحلیل سازه تحت بار‌های دینامیکی پیچیده را داشته باشد.

بارهای ناشی از زلزله، انفجار، فعالیت سنگین و نامتعادل ماشینی، کارهای معدنی و فعالیت‌های ساخت و ساز مانند تراکم‌های عمیق، حفاری شمع، ترافیک‌ها یسنگین، تاثرات موج و باد، نمونه‌هایی از بارهای دینامیکی هستند.

حرکت زمین سبب افزایش نشست و کج شدن زمین می‌شود.

در شرایط بحراین زمین لرزه سبب ایجاد بارها و امواج بسیار سنگین می‌شود. مهمترین مواردی که مهندسین در دینامیک خاک با آن مواجه هستند عبارتند از:

 • حرکت ناشی از امواج توسعه یافته در زمین در اثر زمین لرزه
 • پی در شرایط لرزش‌های شدید ماشینی
 • بررسی تغییرات مقاومت خاک در اثر بارهای دینامیکی
 • بررسی تغییرات ظرفیت باربری خاک در پی‌های عمیق در اثر بارهای دینامیکی
 • بررسی تغییرات نشست تحت تاثیر بارهای دینامیکی
 • افزایش فشار جانبی خاک در اثر بارهای دینامیکی
 • ظرفیت روانگرایی خاک در اثر بارهای دینامیکی
 • ظرفیت ریزشی تپه‌های خاکی
 • معیارهای جدید شکست
 • ضریب اطمینان دینامیکی چه اندازه است؟
 • این ضریب تا چه اندازه تحت تاثیر فاکتورهای استاتیکی است؟
 • برخی از پارامترهای خاک مانند چسبندگی، زاویه اصطکام داخلی و دیگر موارد چه تغییراتی ایجاد می‌شود؟

ترجمه اختصاصی 808

+ منبع

محصول

فیلم دوره دینامیک خاک
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 1,035,000 تومان
1,035,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
دکتری
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
دینامیک خاک
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
دینامیک خاک کاربردی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 14,100 تومان
14,100 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
امیر کبیر
سایر
کمک آموزشی
تجزیه و تحلیل مسائل دینامیک خاک
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
دینامیک خاک
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 130,000 تومان
130,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
کتاب تشریح مسائل دینامیک خاک-موسسه آموزشی مهندسی سازه 808
قیمت: 104,000 تومان
104,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
دکتری
مهندسی حرفه ای
خاک و پی(ژئوتکنیک)
نوآور
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
دینامیک خاک
قیمت: 34,000 تومان
34,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
دکتری
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سایر
رفتار لرزه ای خاک ها (دینامیک خاک)
قیمت: 19,500 تومان
19,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
خاک و پی(ژئوتکنیک)
جهاد دانشگاهی
دانشگاهی (رفرنس)
 اصول دینامیک خاک- ویراست سوم
کلی
فروشگاه
قیمت: 70,000 تومان
70,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سیمای دانش
دانشگاهی (رفرنس)
اصول و مبانی دینامیک خاک
قیمت: 32,000 تومان
32,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
فیلم حل سوالات دینامیک خاک و پی پیشرفته؛ آمادگی کنکور دکتری عمران سال ۹۸
قیمت: 67,500 تومان
67,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
دکتری
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
فیلم آموزشی جمع‌ بندی دینامیک خاک برای کنکور دکتری ۹۹
فروشگاه
قیمت: 56,250 تومان
56,250 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
زلزله
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
پیشنهاد ویژه ۸۰۸- شماره ۱۶: فیلم آموزشی آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک به همراه کتاب راهنمای جامع آزمایشگاه مکانیک خاک، مهندسی خاک و ژئوتکنیک
قیمت: 7,125,000 تومان
7,125,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
پیشنهاد ویژه 808

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
1 پاسخ
ضریب اطمینان روانگرایی خاکی در یک زمین افقی ماسه ای یک المان خاک تحت تنش موثر قائم ۵۰ کیلوپاسکال و تنش کل ۱۰۰ کیلوپاسکال قرار دارد، چقدر است؟
در یک زمین افقی ماسه ای یک المان خاک تحت تنش موثر قائم ۵۰ کیلوپاسکال و تنش کل ۱۰۰ کیلوپاسکال قرار دارد. طبق ازمایش سه محوری سیکلی این خاک CRR=0.3 است. چنانچه این خاک تحت زلزله ای با شتاب حداکثر 0.25g قرار گیرد ضریب اطمینان روانگرایی FL چقدر است؟ rd=0.77
عکس کاربر
1 پاسخ
دینامیک خاک کنکور دکتری
با توجه به اینکه دوره انلاین دینامیک خاک برای دکترا شروع شده ایا ویدیو های امسال دارین برای فروش؟

مشاوران این تخصص

#: 2
عکس‌های mohsenminaeijavid
محسن مینایی جاوید
نقش‌ها: مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 1 ماه
#: 1
عکس‌های kh.nikoonejad
خشایار نیکونژاد
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 11 ماه

کاربران

اشتراک در RSS - دینامیک خاک، Soil Dynamics