فیلم معرفی محاسبات دینامیک سیالات CFD

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم