طراحی دال دو طرفه پس تنیده

05:34

طراحی دال دو طرفه پس تنیده

تمرکز این سمینار بر طراحی دال‌های تخت دو طرفه پس تنیده است که در سازه بسیاری از ساختمان‌ها با کاربری‌های متفاوت همچون پارکینگ، هتل، اداره و... استفاده می‌شود. بارهای متعادل (بارهای برابر)، ضخامت دال، برش پانچ، استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و کلیدهای یک طراحی کارآمد از موضوعاتی هستند که در این سمینار به طور ویژه مطرح می‌شوند.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم