آموزش مقدماتی کاربردی نرم افزار Google Sketchup با کاربرد عمرانی، تهیه توسط مهندس ساسان کردمیر بخش Solid tools 3

20:50

آموزش مقدماتی کاربردی نرم افزار Google Sketchup با کاربرد عمرانی، تهیه توسط مهندس ساسان کردمیر بخش Solid tools 3

آموزش مقدماتی کاربردی نرم افزار Google Sketchup با کاربرد عمرانی، تهیه توسط مهندس ساسان کردمیر بخش Solid tools 3

پروفایل جناب مهندس ساسان کردمیر:  https://civil808.com/user/6634/sasankm می باشد.

  ایشان لطف نموده اند،  فیلم های آموزشی را به صورت رایگان جهت نمایش در ویدئو گالری سایت 808 اهدا گردیده اند.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...