آشپزخانه بدون ضایعات: طرحی برای آینده

آشپزخانه بدون ضایعات: طرحی برای آینده

این آشپزخانه دوستدار محیط زیست طراحی معمار، مارک تورپ و دانشجویان او در موسسه پرات است و در غرفه ای در نمایشگاه منهتن به نمایش درآمده است. در طراحی آن تدابیر پایداری در زمینه استفاده از آب، کمپوست، کشاورزی، فناوری هوشمند و نگهداری مواد غذایی در نظر گرفته شده و مورد پژوهش قرار گرفته است.

این آشپزخانه دارای یک اجاق مرکزی است که همچنین به برای دفع مواد غذایی زائد استفاده می شود و در ژنراتور بیوگاز و پرینتر سه بعدی تبدیل به سوخت و قابل مصرف مجدد می شود.

در قسمت شست و شو از سیستم بخار برای کاهش مقدار مصرف آب استفاده می شود و آب باقی مانده برای مصرف دوباره به فیلتری ریخته می شود تا در سیستم هیدروپونیک و آکواپونیک برای کشت محصولات کشاورزی خانگی بازمصرف شود.

منبع

آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات
آشپزخانه بدون ضایعات