اینفوگرافی: مدل سازی اطلاعات ساختمان (ترجمه و تهیه اختصاصی موسسه ۸۰۸)

اینفوگرافی: مدل سازی اطلاعات ساختمان (ترجمه و تهیه اختصاصی موسسه ۸۰۸)

همواره در تلاش هستیم تا بیم را به شکل یک فرآیند و نه یک نرم افزار تعریف کنیم و این کاملا درست است. پیاده سازی موفق بیم مستلزم این است که این کار در زمان مناسب و توسط افراد مناسب انجام شود. اما بزرگترین سوال این است که هدف از مدل سازی اطلاعات ساختمان چیست؟

سوالی که باید از سازندگان و کارفرمایان پرسید این است که چرا می خواهند از بیم در پروژه استفاده کنند؟

بله، بیم مزایای متعددی در فاز طراحی و ساخت دارد و هزینه های ساخت را کاهش می دهد اما این نکته را فراموش نکنید که صرفه جویی حاصل از بیم در کل چرخه عمر یک ساختمان تنها %۲۰ است.

هزینه ساخت تنها %۲۰ از کل هزینه هایی که طی ۲۵ سال باید بپردازید را شامل می شود. %۸۰ باقی مانده مربوط به فاز بهره برداری است.

سوالی که مجددا باید از کارفرمایانی که در جست و جوی راهی برای کاهش هزینه ها هستند، بپرسیم این است که چرا خواستار پیاده سازی بیم در طراحی و ساخت هستند اما از اجرای آن در فاز بهره برداری خودداری می کنند؟

اگر به دنبال کاهش هزینه ها در طول چرخه عمر یک ساختمان هستید شاید بهتر باشد از مدل بیم برای موارد زیر استفاده کنید:

  • مدیریت فضا
  • مدیریت دارایی
  • بهره برداری از ساختمان
  • بودجه بندی سرمایه
  • ارزیابی پایدار
  • مدیریت انرژی و ردپای کربن

منبع

اینفوگرافی: مدل سازی اطلاعات ساختمان (ترجمه و تهیه اختصاصی موسسه ۸۰۸)
اینفوگرافی: مدل سازی اطلاعات ساختمان (ترجمه و تهیه اختصاصی موسسه ۸۰۸)