اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸

اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸

قیمت یک متر مربع مسکن در تهران به ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است.

برای دریافت فایل کامل این گزارش، اینجا را کلیک کنید.

منبع

اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸
اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸
اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸
اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸
اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸
اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸
اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸
اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸
اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸
اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸
اینفوگرافی: ‌تحولات بازار مسکن تهران در بهمن ۹۸