مجموعه تصاویر حضور ۸۰۸ در اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز