دکتر حسن باجی، Hassan Baji

دکتر حسن باجی، Hassan Baji

دکتر حسن باجی، Hassan Baji

سال و محل تولد: اهواز، ۱۳۵۶

کارشناسی: ۱۳۷۸-۱۳۷۴، دانشگاه صنعتی اصفهان

کارشناسی ارشد: ۱۳۸۰-۱۳۷۸، دانشگاه علم و صنعت

دکترا: دانشگاه RMIT استرالیا، ملبورن

تالیفات:

  • محاسبات پروژه های ساختمانی با استفاده از ETABS و SAFE ، نشر علم عمران، ۱۳۹۴
  • تکنیکهای مدلسازی، تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه در قالب پروژه های کاربردی با استفاده از برنامه های SAP 2000-ETABS-SAFE، متفکران، ‍۱۳۹۱
  • روش ها و نکات طراحی ساختمان های بتنی در ETABS ، علم عمران، ۱۳۹۱ روش‌ها و نکات طراحی ساختمان‌های فولادی در ETABS، علم عمران، ۱۳۹۱
  • روش ها و نکات مدل سازی و تحلیل ساختمانها در ETABS، علم عمران، ۱۳۸۹.
  • تحلیل و طراحی دال ها و پی های بتنی مرجع جامع نرم افزارهای SAFE برنامه تحلیل و طراحی دال و پی، CSiDETAILER برنامه تهیه نقشه های اجرایی، دانشگاه هرمزگان، ۱۳۸۶.
  • و ...

اخبار

محصول

محاسبات پروژه های ساختمانی با استفاده از ETABS و SAFE
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
450,000 تومان
نا موجود
فیلم تحلیل غیرخطی سازه ها در ETABS 2015  بر مبنای پیوست دوم استاندارد 2800
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
temp
قیمت: 150,000 تومان
105,000 تومان
آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های بتن آرمه به روش دستی
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 200,000 تومان
140,000 تومان
آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های فولادی به روش دستی
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 200,000 تومان
140,000 تومان
پکیج صفر تا صد محاسبات ساختمان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 1,500,000 تومان
750,000 تومان
پروژه های كاربردی در SAFE14x-12x
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
فیلم آموزش تحلیل و طراحی ساختمانها با استفاده از نرم افزارهای  ETABS 2015 , SAFE 2014
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
temp
قیمت: 200,000 تومان
140,000 تومان

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - دکتر حسن باجی، Hassan Baji