پیغام خطا

 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).

پادکست

رادیو 808: شماره 69- انتخابات نظام مهندسی و چالش های پیش رو

 این مصاحبه در مهر 94 با مهندس محمد حسن تولائی و مهندس محمد حسین مسعودی تهیه و ضبط گردیده است.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

رادیو 808: شماره 65- مفهوم توسعه پایدار در مهندسی با حضور دکتر گلرو و دکتر روانشادنیا

 این مصاحبه در تیر 94 با  جناب دکتر مهدی روانشادنیا مدیر گروه مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و دکتر امیر گل رو عضو هيئت علمي دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران) و مدیر مرکز توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ASSET تهیه و ضبط گردیده است.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

 

 


کتاب فناوري و مديريت عمليات تخريب سازه ها

رادیو 808: شماره 57- چهار نشست تخصصی اخیر انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان

 این شماره از رادیو 808 در شهریور 93 و با موضوع بررسی چهار نشست تخصصی انجمن ایرانی مهندسان محاسب که از اسفند 92 تا  تیر 93 برگزار شده، تهیه شده است.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

رادیو 808: شماره 54 - نگاه به بتن به عنوان موجود زنده (سخنرانی انجمن بتن ایران)

 این شماره از رادیو 808 در فروردین 93 با هدف بررسی یک سخنرانی در انجمن بتن ایران با موضوع نگاه به بتن به عنوان موجود زنده، تهیه شده است.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

صفحه‌ها