پادکست

پادکست مقاله تحلیلی: ۴ راه برای خودکار سازی ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۴ راه برای خودکار سازی ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: کمانش پیچشی جانبی در تیرها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "کمانش پیچشی جانبی در تیرها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: انواع آهک و کاربردهای آن در ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "انواع آهک و کاربردهای آن در ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: عوامل مؤثر بر ظرفیت باربری خاک

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "عوامل مؤثر بر ظرفیت باربری خاک" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۷ اشتباه متداول در بتن ریزی در هوای سرد

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۷ اشتباه متداول در بتن ریزی در هوای سرد" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: انواع مختلف قاب

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " انواع مختلف قاب" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: چگونگی انتخاب روش تحویل پروژه

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "چگونگی انتخاب روش تحویل پروژه" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۲۱ بنای تاریخی متاثر از معماری رومی

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۲۱ بنای تاریخی متاثر از معماری رومی" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: الزامات طراحی فونداسیون

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " الزامات طراحی فونداسیون" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: انواع مصالح سپتیک تانک

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "انواع مصالح سپتیک تانک" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: چهار راه کسب گواهینامه LBC

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "چهار راه کسب گواهینامه LBC" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ ۲۱ قانون کسب موفقیت در معماری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " ۲۱ قانون کسب موفقیت در معماری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: رونق ساخت‌ و ساز در شرایط اقتصادی سخت

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "رونق ساخت‌ و ساز در شرایط اقتصادی سخت" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۸ گام ساخت ایوان با سنگفرش

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۸ گام ساخت ایوان با سنگفرش" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

صفحه‌ها

تقویم آموزشی

26 آذر 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
28 آذر 1398
رایان سازه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
1 دى 1398
شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن
2 دى 1398
سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
5 دى 1398
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای دادیک
30 دى 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
2 بهمن 1398
دبیرخانه دائمی کنفرانس
30 بهمن 1398
موسسه آموزش عالی میزان
4 اسفند 1398
گروه پژوهشی صنعتی آریانا با همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران
5 اسفند 1398
مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
7 اسفند 1398
دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران
19 اسفند 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
1 ارديبهشت 1399
انجمن ژئوتکنیک ایران
15 ارديبهشت 1399
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
18 آبان 1399
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

پکیج استثنایی 808