پیغام خطا

 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).

پادکست

پادکست معمارمانشهر

شما را به شنیدن "پادکست معمارمانشهر" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: امنیت اطلاعات در صنعت ساخت ‌و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "امنیت اطلاعات در صنعت ساخت ‌و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۵ نکته برای حفظ بهره‌ وری در دورکاری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۵ نکته برای حفظ بهره‌ وری در دورکاری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ فیبر کربن– خواص و کاربردها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "فیبر کربن– خواص و کاربردها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ضایعات ساختمانی- انواع و استراتژی­ های بازیافت

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "ضایعات ساختمانی- انواع و استراتژی­ های بازیافت" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: کیفیت و ایمنی در ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "کیفیت و ایمنی در ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: سیمان سبز- تعریف، انواع، مزایا و کاربردها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "سیمان سبز- تعریف، انواع، مزایا و کاربردها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: نقش و مسئولیت پیمانکار در ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "نقش و مسئولیت پیمانکار در ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: تراکم دینامیکی- مزایا، اهداف و کاربردها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تراکم دینامیکی- مزایا، اهداف و کاربردها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: تست رادیوگرافی بتن

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تست رادیوگرافی بتن" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: باورهای غلط درباره ساختمان‌ های هوشمند

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "باورهای غلط درباره ساختمان‌ های هوشمند" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۸ ویژگی مهم مصالح پلیمری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۸ ویژگی مهم مصالح پلیمری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ساخت و ساز در هوای سرد

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "ساخت و ساز در هوای سرد" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

صفحه‌ها

تقویم آموزشی

21 اسفند 1399
موسسه آموزش عالی مهر اروند
5 خرداد 1400
موسسه آموزش عالی وحدت
31 تير 1400
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

پکیج استثنایی 808