پادکست

پادکست معمارمانشهر- اپیزود دوم

شما را به شنیدن "پادکست معمارمانشهر" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست معمارمانشهر

شما را به شنیدن "پادکست معمارمانشهر" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: امنیت اطلاعات در صنعت ساخت ‌و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "امنیت اطلاعات در صنعت ساخت ‌و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ ۱۱ عامل تأثیرگذار بر انتخاب مصالح در تعمیر سازه‌ های بتنی

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۱۱ عامل تأثیرگذار بر انتخاب مصالح در تعمیر سازه‌ های بتنی" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: کرونا چگونه موجب تغییر شیوه انجام کارها می‌ شود؟

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "کرونا چگونه موجب تغییر شیوه انجام کارها می‌ شود؟" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۵ نکته برای حفظ بهره‌ وری در دورکاری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۵ نکته برای حفظ بهره‌ وری در دورکاری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ فیبر کربن– خواص و کاربردها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "فیبر کربن– خواص و کاربردها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: کاربرد گانت چارت در مدیریت پروژه های ساخت و ساز- ویژگی ‌ها و مزایا

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "کاربرد گانت چارت در مدیریت پروژه های ساخت و ساز- ویژگی ‌ها و مزایا" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۶ شیوه تأثیرگذاری شیوع ویروس کرونا بر صنعت ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۶ شیوه تأثیرگذاری شیوع ویروس کرونا بر صنعت ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: آیا شیوع ویروس کرونا بر پروژه‌ های ساختمانی تأثیرگذار بوده است؟

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "آیا شیوع ویروس کرونا بر پروژه‌ های ساختمانی تأثیرگذار بوده است؟" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۱۰ سؤالی که شرکت‌ های ساختمانی باید در دوره شیوع ویروس کرونا از خود بپرسند

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۱۰ سؤالی که شرکت‌ های ساختمانی باید در دوره شیوع ویروس کرونا از خود بپرسند" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ضایعات ساختمانی- انواع و استراتژی­ های بازیافت

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "ضایعات ساختمانی- انواع و استراتژی­ های بازیافت" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: کیفیت و ایمنی در ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "کیفیت و ایمنی در ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: سیمان سبز- تعریف، انواع، مزایا و کاربردها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "سیمان سبز- تعریف، انواع، مزایا و کاربردها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: نقش و مسئولیت پیمانکار در ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "نقش و مسئولیت پیمانکار در ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: تراکم دینامیکی- مزایا، اهداف و کاربردها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تراکم دینامیکی- مزایا، اهداف و کاربردها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: چگونه تغییرات درون سازمانی را مدیریت کنیم؟

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "چگونه تغییرات درون سازمانی را مدیریت کنیم؟" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: تست رادیوگرافی بتن

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تست رادیوگرافی بتن" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: باورهای غلط درباره ساختمان‌ های هوشمند

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "باورهای غلط درباره ساختمان‌ های هوشمند" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: مکانیزه سازی در صنعت ساخت‌ و ساز- انگیزه‌ها و مزایا

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "مکانیزه سازی در صنعت ساخت‌ و ساز- انگیزه‌ها و مزایا" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۸ ویژگی مهم مصالح پلیمری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۸ ویژگی مهم مصالح پلیمری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ساخت و ساز در هوای سرد

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "ساخت و ساز در هوای سرد" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۵ راه افزایش سود در یک شرکت ساختمانی

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۵ راه افزایش سود در یک شرکت ساختمانی" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ تأثیر ساخت‌ و ساز بر آلودگی هوا، آب و صدا

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تأثیر ساخت‌ و ساز بر آلودگی هوا، آب و صدا" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

صفحه‌ها

تقویم آموزشی

30 ارديبهشت 1400
موسسه همايش های توسعه محور دانش و فناوری سام ايرانيان
23 تير 1400
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

پکیج استثنایی 808