پادکست

پادکست مقاله تحلیلی: ردپای اصول طراحی شهری آمریکا در تهران

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "ردپای اصول طراحی شهری آمریکا در تهران" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی چه زمانی ضرورت دارد؟

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی چه زمانی ضرورت دارد؟" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: هیدروژل- مزایا و کاربردها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "هیدروژل- مزایا و کاربردها" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: پنج دلیل ترک شغل در میان مهندسان

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "پنج دلیل ترک شغل در میان مهندسان" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: 5 نکته کاربردی برای مدیران پروژه

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "5 نکته کاربردی برای مدیران پروژه" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: 10 مورد از طولانی‌ ترین پل‌ های جهان

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "10 مورد از طولانی‌ ترین پل‌ های جهان" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: فرآیند ساخت دیوار بتنی

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "فرآیند ساخت دیوار بتنی" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: پوسته پوسته شدن بتن

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "پوسته پوسته شدن بتن" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: مهندسی عمران در سال 2025 چگونه خواهد بود؟

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "مهندسی عمران در سال 2025 چگونه خواهد بود؟" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: انواع پی‌های بنایی- ساخت و کاربرد

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "انواع پی‌های بنایی- ساخت و کاربرد" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: سطوح بتنی صیقلی – فرآیند ساخت و مزایا

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " سطوح بتنی صیقلی – فرآیند ساخت و مزایا" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: علل شکست سدهای خاکی

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "علل شکست سدهای خاکی" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

سری پادکست داستان من- شماره 1: داستان ورود 808 به مقوله طراحی عملکردی سازه ها

این پادکست توسط مهندس مجتبی اصغری، مدیر عامل موسسه 808؛  مهندس مصطفی دوگوهرانی، مدیر دپارتمان آموزش موسسه 808 و مهندس محمد امین اکبری، مدیر روابط بین الملل در حوزه نمایندگی سایزموسافت تهیه شده است. شما را به شنیدن این فایل صوتی دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مسیر موفقیت- قسمت نهم (کنکور ارشد عمران)

این پادکست توسط مشاوران اختصاصی کنکور ارشد عمران موسسه 808 جناب مهندس علی عبایی و جناب مهندس مصطفی دوگوهرانی تهیه شده است. شما را به شنیدن این فایل صوتی دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مسیر موفقیت- قسمت هفتم

این پادکست توسط مشاوران اختصاصی کنکور ارشد عمران موسسه 808 جناب مهندس علی عبایی و جناب مهندس مصطفی دوگوهرانی تهیه شده است. شما را به شنیدن این فایل صوتی دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مسیر موفقیت- قسمت ششم

این پادکست توسط مشاوران اختصاصی کنکور ارشد عمران موسسه 808 جناب مهندس علی عبایی و جناب مهندس مصطفی دوگوهرانی تهیه شده است. شما را به شنیدن این فایل صوتی دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

راديو 808: شماره 87- مصاحبه با دکتر نعمت حسنی ، عضو کمیته زلزله و مشاور سازمان مدیریت بحران کشور

این مصاحبه در آبان ماه 97  با دکتر نعمت حسنی و با موضوع  شریان های حیاتی و آسیب پذیری آن در زلزله تهیه و ضبط گردیده است. شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

صفحه‌ها

تقویم آموزشی

1 ارديبهشت 1398
انجمن ژئوتکنیک ایران
3 ارديبهشت 1398
انجمن بتن ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران
3 ارديبهشت 1398
انجمن بتن ایران
3 ارديبهشت 1398
دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد
4 ارديبهشت 1398
انجمن مهندسان عمران آمریکا (ASCE)
4 ارديبهشت 1398
دانشگاه آیندگان
8 ارديبهشت 1398
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
10 ارديبهشت 1398
گروه طرح و ساخت مهرگان
10 ارديبهشت 1398
گروه طرح و ساخت مهرگان
10 ارديبهشت 1398
بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
31 ارديبهشت 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
20 خرداد 1398
انجمن سازه‌های فولادی ایران
30 خرداد 1398
دبیرخانه دائمی کنفرانس
25 تير 1398
دانشگاه ارومیه - انجمن آبخیزداری ایران
20 آبان 1398
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

پکیج استثنایی 808