پادکست

پادکست مقاله تحلیلی: روند پروژه‌های ساخت‌ و ساز - راهنمای مبتدیان

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "روند پروژه‌های ساخت‌ و ساز - راهنمای مبتدیان" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: تأثیر فناوری واقعیت مجازی بر طراحی معماری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تأثیر فناوری واقعیت مجازی بر طراحی معماری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۷ توصیه برای کسب حداکثر سود در پروژه‌ها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " ۷ توصیه برای کسب حداکثر سود در پروژه‌ها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ضرورت تعیین جانشین در شرکت‌ های پیمانکاری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " ضرورت تعیین جانشین در شرکت‌ های پیمانکاری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ ۶ فرآیند اصلی طراحی سازه

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۶ فرآیند اصلی طراحی سازه" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ پنج دلیل فروریزش ساختمان‌ ها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "پنج دلیل فروریزش ساختمان‌ ها" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست شماره ۱۲: چطور کارآموزی را اصولی انجام دهیم؟!

این نشست در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۸ با حضور جناب مهندس مصطفی دوگوهرانی و مهندس محمد منتظری تهیه شده است. شما را به شنیدن این فایل صوتی دعوت می‌کنیم.

پادکست مقاله تحلیلی: نبود ضوابط در هند و استثمار کارآموزان معماری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " نبود ضوابط در هند و استثمار کارآموزان معماری" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۸ نوآوری پایدار در حوزه ساخت‌ و ساز

 

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " ۸ نوآوری پایدار در حوزه ساخت‌ و ساز" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: آیا روی موضوعات درستی تمرکز کرده‌ایم؟

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "آیا روی موضوعات درستی تمرکز کرده‌ایم؟" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: تست اسلامپ- روش و نتایج

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تست اسلامپ- روش و نتایج" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

صفحه‌ها

تقویم آموزشی

31 مرداد 1398
سازمان بسیج مهندسی استان گیلان
26 شهريور 1398
دانشگاه تبریز
26 شهريور 1398
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
30 شهريور 1398
دبیرخانه دائمی کنفرانس
18 مهر 1398
اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان
30 مهر 1398
موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری نشر فن آریا
20 آبان 1398
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
28 آبان 1398
دانشگاه شهید بهشتی
28 آبان 1398
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
19 آذر 1398
دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه شیراز
26 آذر 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
2 دى 1398
سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
30 دى 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
5 اسفند 1398
مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
18 آبان 1399
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

پکیج استثنایی 808