پیغام خطا

 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).

پادکست

پادکست ط شو: نقش زنان در معماری امروز (گفتگوی امیرعباس زرین کمر با گیسو حریری)

 

این پادکست حاصل گفت و گوی امیرعباس زرین کمر با گیسو حریری  از زنان برجسته آمریکا در حوزه معماری است.

پادکست ط شو: خلاقیت در معماری (گفتگوی امیرعباس زرین کمر با کامران افشار نادری)

 

این پادکست حاصل گفت و گوی امیرعباس زرین کمر با کامران افشار نادری معمار، منتقد معماری و استاد دانشگاه ایرانی است.

پادکست معمارمانشهر

شما را به شنیدن "پادکست معمارمانشهر" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: امنیت اطلاعات در صنعت ساخت ‌و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "امنیت اطلاعات در صنعت ساخت ‌و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۵ نکته برای حفظ بهره‌ وری در دورکاری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۵ نکته برای حفظ بهره‌ وری در دورکاری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ فیبر کربن– خواص و کاربردها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "فیبر کربن– خواص و کاربردها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ضایعات ساختمانی- انواع و استراتژی­ های بازیافت

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "ضایعات ساختمانی- انواع و استراتژی­ های بازیافت" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: کیفیت و ایمنی در ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "کیفیت و ایمنی در ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: سیمان سبز- تعریف، انواع، مزایا و کاربردها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "سیمان سبز- تعریف، انواع، مزایا و کاربردها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: نقش و مسئولیت پیمانکار در ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "نقش و مسئولیت پیمانکار در ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: تراکم دینامیکی- مزایا، اهداف و کاربردها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تراکم دینامیکی- مزایا، اهداف و کاربردها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: تست رادیوگرافی بتن

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تست رادیوگرافی بتن" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: باورهای غلط درباره ساختمان‌ های هوشمند

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "باورهای غلط درباره ساختمان‌ های هوشمند" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۸ ویژگی مهم مصالح پلیمری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۸ ویژگی مهم مصالح پلیمری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

صفحه‌ها