پادکست

پادکست مقاله تحلیلی: تراکم دینامیکی- مزایا، اهداف و کاربردها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تراکم دینامیکی- مزایا، اهداف و کاربردها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: تست رادیوگرافی بتن

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تست رادیوگرافی بتن" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: باورهای غلط درباره ساختمان‌ های هوشمند

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "باورهای غلط درباره ساختمان‌ های هوشمند" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۸ ویژگی مهم مصالح پلیمری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۸ ویژگی مهم مصالح پلیمری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ساخت و ساز در هوای سرد

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "ساخت و ساز در هوای سرد" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: کاربرد اینترنت اشیا در ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " کاربرد اینترنت اشیا در ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: مدیریت دعاوی در ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "مدیریت دعاوی در ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: کاربرد BIM و VDC در ساخت و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "کاربرد BIM و VDC در ساخت و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: چگونه کسب‌ و کارمان را گسترش دهیم؟

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "چگونه کسب‌ و کارمان را گسترش دهیم؟" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: اصول برآورد هزینه‌ های ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "اصول برآورد هزینه‌ های ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ ۹ روش کاهش ریسک در محیط کار

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۹ روش کاهش ریسک در محیط کار" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: مدیریت موفق پروژه های زیرساختی

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "مدیریت موفق پروژه های زیرساختی" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۴ راه برای خودکار سازی ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۴ راه برای خودکار سازی ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

صفحه‌ها

تقویم آموزشی

16 فروردين 1399
آکادمی انقلاب صنعتی چهارم
27 فروردين 1399
موسسه آموزش عالی وحدت
30 فروردين 1399
آکادمی انقلاب صنعتی چهارم
1 ارديبهشت 1399
انجمن ژئوتکنیک ایران
3 ارديبهشت 1399
دبیرخانه دائمی کنفرانس
15 ارديبهشت 1399
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
31 ارديبهشت 1399
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
7 خرداد 1399
دانشگاه صنعتی سهند
8 خرداد 1399
موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
11 خرداد 1399
موسسه آموزش عالی میزان
20 خرداد 1399
انجمن بتن ایران
20 مرداد 1399
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
1 آبان 1399
مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
18 آبان 1399
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

پکیج استثنایی 808