پادکست

پادکست مقاله تحلیلی: انواع مصالح سپتیک تانک

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "انواع مصالح سپتیک تانک" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: چهار راه کسب گواهینامه LBC

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "چهار راه کسب گواهینامه LBC" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ ۲۱ قانون کسب موفقیت در معماری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " ۲۱ قانون کسب موفقیت در معماری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: رونق ساخت‌ و ساز در شرایط اقتصادی سخت

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "رونق ساخت‌ و ساز در شرایط اقتصادی سخت" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۸ گام ساخت ایوان با سنگفرش

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۸ گام ساخت ایوان با سنگفرش" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۷ دلیل برای داشتن بام سبز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۷ دلیل برای داشتن بام سبز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: کاربرد بیم در تعمیر و بازسازی کلیسای نوتردام

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "کاربرد بیم در تعمیر و بازسازی کلیسای نوتردام" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۱۰ اپلیکیشن کارآمد برای معماران

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۱۰ اپلیکیشن غیرمعماری کارآمد برای معماران" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۱۰ نکته برای ارائه پروژه‌های معماری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۱۰ نکته برای ارائه پروژه‌های معماری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: روند پروژه‌های ساخت‌ و ساز - راهنمای مبتدیان

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "روند پروژه‌های ساخت‌ و ساز - راهنمای مبتدیان" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: تأثیر فناوری واقعیت مجازی بر طراحی معماری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تأثیر فناوری واقعیت مجازی بر طراحی معماری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۷ توصیه برای کسب حداکثر سود در پروژه‌ها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " ۷ توصیه برای کسب حداکثر سود در پروژه‌ها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ضرورت تعیین جانشین در شرکت‌ های پیمانکاری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " ضرورت تعیین جانشین در شرکت‌ های پیمانکاری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ ۶ فرآیند اصلی طراحی سازه

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۶ فرآیند اصلی طراحی سازه" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

صفحه‌ها

تقویم آموزشی

12 آبان 1398
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
20 آبان 1398
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
21 آبان 1398
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
28 آبان 1398
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
28 آبان 1398
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
28 آبان 1398
دانشگاه شهید بهشتی
5 آذر 1398
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
19 آذر 1398
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
19 آذر 1398
دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه شیراز
26 آذر 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
2 دى 1398
سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
30 دى 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
5 اسفند 1398
مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
18 آبان 1399
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

پکیج استثنایی 808