پادکست

پادکست مقاله تحلیلی: ساخت و ساز در هوای سرد

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "ساخت و ساز در هوای سرد" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: کاربرد اینترنت اشیا در ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " کاربرد اینترنت اشیا در ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: مدیریت دعاوی در ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "مدیریت دعاوی در ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: کاربرد BIM و VDC در ساخت و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "کاربرد BIM و VDC در ساخت و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: چگونه کسب‌ و کارمان را گسترش دهیم؟

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "چگونه کسب‌ و کارمان را گسترش دهیم؟" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: اصول برآورد هزینه‌ های ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "اصول برآورد هزینه‌ های ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ ۹ روش کاهش ریسک در محیط کار

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۹ روش کاهش ریسک در محیط کار" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: مدیریت موفق پروژه های زیرساختی

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "مدیریت موفق پروژه های زیرساختی" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۴ راه برای خودکار سازی ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۴ راه برای خودکار سازی ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: کمانش پیچشی جانبی در تیرها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "کمانش پیچشی جانبی در تیرها" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: انواع آهک و کاربردهای آن در ساخت‌ و ساز

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "انواع آهک و کاربردهای آن در ساخت‌ و ساز" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: عوامل مؤثر بر ظرفیت باربری خاک

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "عوامل مؤثر بر ظرفیت باربری خاک" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

صفحه‌ها

تقویم آموزشی

10 بهمن 1398
موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک
15 بهمن 1398
مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای
17 بهمن 1398
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
24 بهمن 1398
مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
30 بهمن 1398
دانشکده آموزش عالی راهیان نوین دانش
30 بهمن 1398
موسسه آموزش عالی میزان
1 اسفند 1398
مرکز رشد خوشه فناوری آسانسور
4 اسفند 1398
گروه پژوهشی صنعتی آریانا با همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران
5 اسفند 1398
مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
7 اسفند 1398
جهاد دانشگاهی استان کرمان
7 اسفند 1398
دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران
13 اسفند 1398
حضوری - آنلاین
19 اسفند 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
1 ارديبهشت 1399
انجمن ژئوتکنیک ایران
15 ارديبهشت 1399
انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
11 خرداد 1399
موسسه آموزش عالی میزان
18 آبان 1399
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

پکیج استثنایی 808