پیغام خطا

 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).
 • Notice: Undefined index: download_link در theme_mediaelement_audio() (خط 119 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/mediaelement/mediaelement.module).

پادکست

پادکست مقاله تحلیلی: ضرورت تعیین جانشین در شرکت‌ های پیمانکاری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " ضرورت تعیین جانشین در شرکت‌ های پیمانکاری" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ ۶ فرآیند اصلی طراحی سازه

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "۶ فرآیند اصلی طراحی سازه" دعوت می‌ کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی:‌ پنج دلیل فروریزش ساختمان‌ ها

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "پنج دلیل فروریزش ساختمان‌ ها" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: نبود ضوابط در هند و استثمار کارآموزان معماری

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " نبود ضوابط در هند و استثمار کارآموزان معماری" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: ۸ نوآوری پایدار در حوزه ساخت‌ و ساز

 

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع " ۸ نوآوری پایدار در حوزه ساخت‌ و ساز" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: آیا روی موضوعات درستی تمرکز کرده‌ایم؟

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "آیا روی موضوعات درستی تمرکز کرده‌ایم؟" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: تست اسلامپ- روش و نتایج

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "تست اسلامپ- روش و نتایج" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست شماره ۱۱: همه آنچه برای انتخاب رشته و مصاحبه کنکور دکتری عمران نیاز دارید

این نشست در تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۸با حضور  جناب مهندس مصطفی دوگوهرانی و مهندس شهرام سیدی  رتبه ۱۲ کنکور دکتری عمران تهیه شده است. شما را به شنیدن این فایل صوتی دعوت می‌کنیم.

پادکست مقاله تحلیلی: ویژگی‌های سنگ ساختمانی خوب

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "ویژگی‌های سنگ ساختمانی خوب" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

پادکست مقاله تحلیلی: خصوصیات، مزایا و کاربردهای آزبست در بتن

شما را به شنیدن پادکست مقاله تحلیلی با موضوع "خصوصیات، مزایا و کاربردهای آزبست در بتن" دعوت می‌کنیم.

 Listen from Civil808 Account on iTunes  Listen from Civil808 Android Application

صفحه‌ها