دینامیک خطی، Linear dynamics

دینامیک خطی، Linear dynamics

دینامیک خطی، Linear dynamics

سیستم‌های دینامیکی خطی، سیستم‌های دینامیکی هستند که در آن‌ها توابع ارزیابی خطی هستند. سیستم‌های دینامیکی به طور کلی راه حل‌های فرم بسته ندارند اما سیستم‌های دینامیکی خطی می‌توانند به صورت دقیق حل شوند و دارای یک مجموعه دقیق غنی از خواص ریاضی هستند. سیستم‌های خطی همچنین می‌توانند برای درک رفتار کیفی سیستم‌های دینامیکی عمومی با محاسبه نقاط تعادل سیستم و تقریب زدن آن به عنوان سیستم خطی در اطراف هر نقطه مورد استفاده قرار گیرند.

در یک سیستم دینامیکی خطی، تغییر بردار حالت (یک بردار N بعدی که با x نشان داده می‌شود) برابر با ماتریس ثابت (A) ضرب در x است.

سیستم‌های دینامیکی خطی را در مقایسه با سیستم‌های غیرخطی به طور دقیق می‌توان حل کرد. علاوه بر این، راه حل‌های (تقریبی) هر سیستم غیرخطی می‌تواند با استفاده از یک سیستم خطی معادل نزدیک به نقاط ثابت آن به خوبی تقریب زده شود. از این رو درک سیستم‌های خطی و راه حل‌های آن یک گام مهم اولیه برای درک سیستم‌های غیرخطی پیچیده است.

منبع: Wikipedia

مترجم: محبوبه پوریوسفی

اخبار

محصول

فیلم آموزش کاربرد Matlab در دینامیک سازه ها
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
دینامیک سازه ها (جلد اول)
قیمت: 275,000 تومان
275,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
دینامیک سازه ها (جلد دوم)
قیمت: 252,000 تومان
252,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
دینامیک سازه ها
قیمت: 160,000 تومان
160,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
دانشگاه تهران
دانشگاهی (رفرنس)
دینامیک سازه‌ها و کاربرد آن در مهندسی زلزله
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 23,000 تومان
23,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
امیر کبیر
سایر
دینامیک و ارتعاشات سازه‌ها، اجزای محدود ANSYS
قیمت: 110,000 تومان
110,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
اجزاء محدود
فدک ایساتیس
دانشگاهی (رفرنس)
آموزش نرم افزار
آنالیز دینامیک غیرخطی به کمک LS-DYNA
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
خاک و پی(ژئوتکنیک)
راه آهن
مهندسی سواحل،بنادر و سازه های دریایی
آموزش نرم افزار
دینامیک سازه ها و ارتعاشات مکانیکی
قیمت: 37,000 تومان
37,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
جهاد دانشگاهی
کمک آموزشی
کتاب دینامیک مریام
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نگارنده
دانشگاهی (رفرنس)
کتاب تشریح مسائل دینامیک سازه ها
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
سیمای دانش
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - دینامیک خطی، Linear dynamics