21178
02:49

Autodesk BIM 360 و تحویل پروژه ها در آینده

انتظار می رود در آینده شاهد نفوذ بیشتر مشارکت تیمی و استفاده از پلتفرم های قوی و منحصربفرد ابری در صنعت ساخت و ساز باشیم. با استفاده از نرم افزار  Autodesk BIM 360 می توانید چشم انداز خود را در خصوص تحویل پروژه با سایرین اشتراک گذاری کنید.

منبع

پکیج استثنایی 808