16971
52:58

وبینارهای مهندسی عمران- قسمت سوم (نرم افزار Bluebeam Revu)

با مشاهده این وبینار خواهید فهمید که Bluebeam Revu چگونه می تواند به شما در سازماندهی و پیگیری پروژه های عمرانی کمک کند!

منبع

پکیج استثنایی 808