4797
06:00

انیمیشن نحوه ساخت دیوار پیش ساخته بتنی با اجرای خاک مسلح پشت آن

انیمیشن نحوه ساخت دیوار پیش ساخته بتنی با اجرای خاک مسلح پشت آن از طرف گروه 808

مطلب مرتبط:

فیلم آموزش اصول ساخت ساختمان های متداول شهری (و آشنایی با اشکالات متداول)

playlist

پکیج استثنایی 808