18994
12:58

مدل سازی انعطاف پذیری در اتصال ستون- تیر (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808