اندازه گیری فاصله با تئودولیت و تاکومتر

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم